تبلیغات
all-in-here - اموزش میوه ها و رنگ ها به انگلیسی
 
نوشته شده توسط : hoodad tabibi

 آموزش میوه ها و حیوانات و رنگ ها به انگلیسی

 

پاورپوینت 

تهیه شده توسط همکار عزیزمون وحید سید رضایی دبیر زبان انگلیسی شهرستان خوی

 

 

کلیپ آموزش رنگ ها 1

      دانلود

کلیپ آموزش رنگها

  دانلود

کلیپ آموزش رنگ ها 2

      دانلود

پاورپوینت آموزش رنگ ها  دانلود
 

 

پاورپوینت آموزش حیوانات

 دانلود

پاورپوینت آموزش حیوانات به صورت بازی صوتی

دانلود

پاورپوینت آموزش حیوانات به صورت بازی

دانلود

 

 

 

 

تهیه شده توسط همکار عزیزمون وحید سید رضایی دبیر زبان انگلیسی شهرستان خوی

هزینه استفاده از این مطالب قرار دادن آنها در اختیار دیگران و یک صلوات می باشد.  
تاریخ انتشار : پنجشنبه 23 آذر 1391 | لطفا نظر دهید ()