تبلیغات
all-in-here - نمونه سوالات انگلیسی
 
نوشته شده توسط : hoodad tabibi

 

 نمونه سوالات درس به درس زبان انگلیسی سوم راهنمایی

 

نمونه سوالات درس به درس، درس اول زبان سوم راهنمایی 

واژگان

دانلود

دیکته- درک مطلب - تلفظ

دانلود

گرامر

دانلود

آزمون مجازی به صورت فلش

دانلود

مکالمه

دانلود

 

 

 

نمونه سوالات درس به درس، درس دوم زبان سوم راهنمایی 

واژگان

دانلود

دیکته- درک مطلب - تلفظ

دانلود

گرامر

دانلود

  

 

  

 

 
 

نمونه سوالات درس به درس، درس سوم زبان سوم راهنمایی 

 
 

واژگان

دانلود

گرامر

دانلود

هزینه استفاده از این مطالب قرار دادن آنها در اختیار دیگران و یک صلوات می باشد

تاریخ انتشار : پنجشنبه 23 آذر 1391 | لطفا نظر دهید ()